TOPOL, Jáchym. Poslední dny Párska. Praha: samizdat, 1980. Edice pro více. Ilustrace Viktor Karlík

Text hry: