Redaktoři antologie shromáždili za každý stát (Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko) tři nebo čtyři nové povídky, nechali je přeložit do jazyků zúčastněných zemí a také do angličtiny jako jazyku zprostředkujícího. Zajímavý a ojedinělý projekt tak seznamuje čtenáře, jejichž mateřštinou je některý z uvedených jazyků, s prózami třinácti středoevropských spisovatelů, tvořících na přelomu tisíciletí.

Antologie literatur visegrádských zemí = A viszegrádi országok irodalmi antológiája = Antologia literacka państw wyszehradzkich = Literárna antológia krajín Vyšehradskej skupiny = Literary anthology of Visegrad 4 countries. Budapest: KultúrPont, 2007. 514 s. ISBN 978-963-87094-7-9.